Oprezno sa podacima jer nije sve kao što na prvi pogled izgleda!Tokom septembra 2017. godine, u Crnoj Gori je registrovano 301 novih, a obrisano je iz registra čak 380 preduzeća i preduzetnika. Na prvi pogled reklo bi se da se radi o nekom signalu smanjene privredne aktivnosti, ali hajde da pogledamo detaljnije.

Analizirajući strukturu novosnovanih i obrisanih, došli smo do sljedećih podataka:

  • Skoro 75% od 380 obrisanih su preduzetnici, čak njih 281,
  • Većina među njima su preduzetnici koji su registrovani u drugom kvartalu ove godine, neposredno prije početka turističke sezone i to uglavnom za obavljanje sezonske djelatnosti: u ugostiteljstvu (SUR), trgovini (STR), plažni barovi, suvenirnice, štandovi plažnog mobilijara, otvoreni štandovi….
  • Među novosnovanim privrednim subjektima 85% su nova privredna društva, kod je svega 15 % preduzetnici.
  • Ako zbog ove sezonske devijacije izuzmemo preduzetnike, dobićemo da je u Crnoj Gori tokom septembra 2017. godine osnovano novih 255 privrednih društava, a obrisano je 99, odnosno neto rast broja privrednih društava za 156.

Dakle, nije sve kao što na prvi pogled izgleda. Iako imamo naoko negativan skor, nema razloga za zabrinutost jer se radi se o redovnoj sezonskoj pojavi brisanja preduzetnika koji se registruju za poslovanje samo tokom ljetnje turističke sezone.

Ove i još puno korisnih informacija na raspolaganju su našim korisnicima na BInfo.me portalu.

Provjerite i sami, zatražite testni pristup ili prezentaciju na našem sajtu.