Promjene na listi blokiranih CBCG: 31.mart 2018. godine