Ko je novi, ako više nije na listi blokiranih kompanija na dan 31. maj 2018