Korak dalje u razvoju regionalnog tržišta poslovnih i bonitetnih informacijaZAGREB, 10.12.2018. - Konferencija regionalnih bonitetnih agencija s područja bivše Jugoslavije, Adria Business Information Network, održana je ove godine u Zagrebu pod pokroviteljstvom preduzeća EL KONCEPT d.o.o., vlasnika Fininfo portala (www.fininfo.hr). Dosadašnjim partnerima se kao novi član pridružio makedonski Target group d.o.o. Proširenje saradnje će doprinijeti upotpunjenju opsega regionalnih poslovnih i bonitetnih informacija koje učesnici obezbjeđuju na svojim portalima, kao i povećanju njihovog kvaliteta

 

Memorandum o saradnji“ su početkom 2016. godine potpisali LRC BIS d.o.o. (BiH), Business Intelligence Consulting d.o.o. (Crna Gora), Prva bonitetna agencija d.o.o. (Slovenija), CUBE Team d.o.o. (Srbija) i EL KONCEPT d.o.o. (Hrvatska) i tako stvorili prvo udruženje regionalnih bonitetnih agencija od raspada bivše Jugoslavije. Cilj članica Adria Business Information Network je da svojim korisnicima omoguće transparentniji i jednostavniji pristup relevantnim informacijama o njihovim sadašnjim i potencijalnim poslovnim partnerima na području zemalja bivše Jugoslavije. Na taj način Adria Business Information Network doprinosi smanjenju rizika poslovanja, ojačava pravnu i finansijsku sigurnost te olakšava i ubrzava saradnju i promet roba na ovom, nekad jedinstvenom, ekonomskom prostoru.

 

U okviru ove inicijative, 7. i 8. decembra u Zagrebu je održana 4. konferencija regionalnih bonitetnih agencija, na kojoj je, pristupanjem Target group iz Makedonije, povećan broj članica ove asocijacije. Učesnici konferencije su razgovarali o daljnjem proširenju uspješne višegodišnje saradnje te dogovorili  njeno unapređenje koje će uskoro predstaviti svojim klijentima. Članice Adria Business Information Network ističu kako će dublja povezanost lokalnih bonitetnih agencija omogućiti preduzećima brži dolazak do informacija koje su im potrebne u poslovanju. Ujedno, brži i opsežniji protok regionalnih informacija će podstaći izvozne aktivnosti lokalnih preduzeća i tako pozitivno uticati na rast privrede.

 

Crnogorski član ove regionalne poslovne asocijacije je portal poslovnih informacija BInfo.me (www.binfo.me), u vlasništvu preduzeća Business Intelligence Consulting d.o.o. Podgorica, koji dostupan je korisnicima u Crnoj Gori od februara 2015. godine. Misija BInfo portala je da svojim korisnicima omogući donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, utemeljenih na relevantnim informacijama i analizama, koje će im osigurati efikasno i stabilno poslovanje. BInfo.me na jednom mjestu, putem digitalnih tehnologija, prezentira visokovrijedne i pouzdane informacije o poslovnim rizicima i financijskom poslovanju subjekata iz Crne Gore i regiona. Na taj način pruža podršku svojim korisnicima u povećanju njihove prodaje i rezultata poslovanja, kao i sniženju poslovnih rizika.

 

Ratko Nikolić, direktor Business Intelligence Consulting doo Podgorica, pojasnio je značaj regionalne saradnje bonitetnih agencija: „Prateći interesovanje poslovnih subjekata iz Crne Gore za poslovnim informacijama o kompanijama iz zemalja okruženja, BI Consulting  je od samog početka aktivni učesnik saradnje regionalnih bonitetnih agencija u okviru Adria Business Information Network. Kroz dosadašnju uspješnu saradnju u okviru ove inicijative omogućili smo našim korisnicima pristup ključnim poslovnim informacije o kompanijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, što im uveliko olakšava poslovanje sa postojećim, ali i olakšava pronalazak i uspostavljanje novih poslovnih veza u regionu. Cijeneći zadovoljstvo naših korisnika, naše aktivnosti na planu regionalnog i šireg povezivanja će se nastaviti, kao i naš puni doprinos daljem razvoju regionalnih servisa u okviru Adria Business Information Network.

 

UČESNICI REGIONALNOG SASTANKA BONITETNIH AGENCIJA (ADRIA BUSINESS INFORMATION NETWORK) U ZAGREBU:

-       LRC BIS d.o.o. (BiH) - www.lrcbh.com

-       Business Intelligence Consulting Montenegro d.o.o. (Crna Gora) - www.biconsulting.me

-       Target group d.o.o. (Makedonija) - www.targetgroup.mk

-       Prva bonitetna agencija d.o.o. (Slovenija) - www.ebonitete.si

-       Cube Team d.o.o. (Srbija) - www.cubeteam.com

-       EL KONCEPT d.o.o. (Hrvatska) – www.fininfo.hr